داتيس |ورود اعضا,اعضای داتيس,ورود به باشگاه

سایت داتیس

امکان خرج داریک

با فعالیت مستمر شما و اعضای زیر مجموعه تان در طی یک سال (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال جاری) در باشگاه صاحب تعداد قابل توجهی داریک خواهید شد که در پایان سال امکان بهره مندی از پکیج های ذیل را به شما خواهد داد.