داتيس |ورود اعضا,اعضای داتيس,ورود به باشگاه

سایت داتیس

جشنواره ها

اعضای محترم باشگاه مشتریان داتیس میتوانند در ایام خاصی از سال از جشنواره های ویژه فروش اعضا برخوردار شوند . همچنین امکان نقد نمودن داریک در دوره های زمانی خاصی امکان پذیر می باشد.